arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Transport van Afval / een evofenedex training

Basiscursus VIHB

Een compleet beeld van wat er komt kijken bij werken met afvalstoffen
een evofenedex training

Basis cursus VIHB

Afval is in milieuhygiënisch opzicht een groot probleem voor onze samenleving. Om deze en andere redenen voert de overheid een afvalstoffenbeleid en heeft zij wetgeving ontwikkeld om de afvalstoffenstromen onder controle te krijgen. Aan de ene kant door ervoor te zorgen dat er minder afval wordt geproduceerd en aan de andere kant door de afvalstromen te reguleren en te registreren.
Bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen of bemiddelen (VIHB) van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen zijn verplicht zich te laten registreren bij de NIWO (vermelding op een landelijke lijst). Tot voor kort kon dit alleen als deze bedrijven voldeden aan drie criteria: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid.

Voor wie

Voor de bedrijven die zich bezig houden met het handelen en/of bemiddelen in afvalstoffen is de vakbekwaamheidseis onverminderd van kracht gebleven. Deze vakbekwaamheidseis houdt in dat een vertegenwoordiger (leidinggevende) van het bedrijf in het bezit moet zijn van het Vakdiploma Afvalstoffen. Deze verplichting geldt echter weer niet voor bedrijven met een NIWO-vergunning (beroepsvervoer) en voor bedrijven die met eigen vervoer hun eigen afval wegbrengen. 
Enige ervaring met de administratieve begeleiding van afvalstoffen is gewenst.

Doel

Na afloop van de VIHB-cursus kunnen deelnemers:

  • Het Besluit inzamelen afvalstoffen en de Regeling VIHB van afvalstoffen toepassen op de eigen bedrijfsvoering.
  • De juiste Euralcode en omschrijving van de afvalstof aangeven.
  • De procedure voor ontvangst- en afgiftemelding in de eigen praktijk toepassen.
  • Een afvalstof indelen in één van de EVOA-lijsten en de kennisgevingprocedure te volgen.
  • Een afvalboekhouding opzetten.

Door wie

Wij hebben deze training voor u uitgekozen omdat het perfect aansluit op ons dienstenaanbod. De training wordt verzorgd door evofenedex.

Schrijf u hier in!