Labels voor binnenverpakkingen

Fabrikanten van chemische stoffen moeten hun eindproducten etiketteren met waarschuwingslabels. Deze labels staan in Nederland bekend als de ‘WMS-labels’. Deze naam is afgeleid van de oude Wet milieugevaarlijke stoffen, die in 1 juni 2008 is overgegaan in REACh (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Verplichte registratie

Het doel van REACH is het beheersen van risico’s van chemische stoffen. Daarom moeten fabrikanten hun chemische stoffen verplicht registreren bij REACh. Pas als weinig tot geen risico is vastgesteld, mag de stof worden gebruikt.

Het Globally Harmonised System

Het Globally Harmonised System (GHS) is een nieuwe wijze van indelen, kenmerken en etiketteren van chemische stoffen en preparaten. Het systeem is begin 2009 geïntroduceerd in de Europese Unie. Vanaf 1 december 2010 is het indelen van zuivere chemische stoffen volgens deze wijze verplicht. Voor mengsels en preparaten treedt het GHS per 1 juni 2015 in werking.

Van WMS-label naar GHS-label

De gefaseerde invoering van het GHS heeft gevolgen voor de etiketten die u moet gebruiken op de binnenverpakkingen van chemische stoffen.

  • Per 1 december 2010: zuivere chemische stoffen krijgen een GHS-etiket
  • Tot  1 juni 2015: mengsel en preparaten krijgen een WMS-label óf GHS-etiket
  • Na 1 juni 2015: alle chemische stoffen krijgen een GHS-etiket

Hoe zien de nieuwe GHS-etiketten eruit?

De oranje symbolen uit het WMS-label zijn vervangen door symbolen die er nagenoeg hetzelfde uitzien, alleen de kleurstelling is anders. Hieronder ziet u de oude en nieuwe pictogrammen. Let op: de weergave is weliswaar bijna gelijk, maar indeling verschilt.

Bestellen

Bestel hier uw GHS-etiketten. Heeft u vragen over het GHS of het vervoer van gevaarlijke stoffen? Onze veiligheidsadviseur staat u graag te woord.

Mustafa BoubkariCustomer service medewerker088 - 55 22 158