Nieuws

Beurtvaartadres heeft in Bexter een ideale partner gevonden om TransFollow verder in de markt te gaan zetten. Afgelopen vrijdag hebben de directies van beide bedrijven hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.                      
Transfollow heeft er sinds deze week weer een nieuwe samenwerkingspartner bij.
Beurtvaartadres CustomsKnowlegde CustomsConroller ShipmentManager Export KvK AGS Accijns
De douane publiceerde 18 mei jl. een update over de aanpak oplossen storingen in de IT-systemen. Het bericht toont aan dat de douane de signalen van evofenedex serieus neemt en werkt aan structurele oplossingen. evofenedex is positief over de transparante communicatie vanuit de douane en blijft de verdere aanpak van de urgente problemen nauwlettend monitoren. 100 procent beschikbaarheid Bedrijven zijn bij im- en export verplicht de douane-IT-systemen te gebruiken. Niet-beschikbare systemen leiden direct tot logistieke kosten, zoals nodeloos wachtende vrachtauto’s en gemiste aansluitingen in de haven. Voor het bedrijfsleven is het daarom essentieel dat de IT-systemen altijd werken, stelt evofenedex. Sinds het begin van dit jaar melden bedrijven steeds vaker verstoring of vertraging van de systemen. Eerder berichte evofenedex dat de douane de aanpak van IT-storingen intensiveerde, nadat evofenedex aandrong op het oplossen van de problemen. Overleg In het bericht van gisteren benadrukt de douane de signalen van evofenedex en andere koepelorganisaties serieus te nemen: “In april is er overleg geweest met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In dat gesprek zijn de klachten vanuit het bedrijfsleven gedetailleerd aan de orde gekomen. Er is gesproken over de oorzaken van de verstoringen in de douanesystemen, maar vooral over de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven. Daarbij kwam de toepassing en de werkwijze bij de noodprocedures aan de orde. En hoe daar verbeteringen in zouden kunnen worden aangebracht, zodat het aangiftebehandelingsproces soepeler verloopt en er minder nasleep is na een verstoring.” Vinger aan de pols In het bericht meldt de douane ten minste tot 2018 nodig te hebben om de complexe problemen het hoofd te bieden. Het gaat daarbij om: Stabieler maken van aangiftesystemen AGS Afronden van het programma Hoog Beschikbaarheid Douane Systemen (HBDS) Aanpakken van de Digipoort-problematiek. Bron: evofenedex
Beurtvaartadres CustomsKnowlegde CustomsConroller ShipmentManager Export KvK AGS Accijns
Wanneer u te maken heeft met een storing in uw verbinding met de Douane en/of de Douane in haar systemen voor de afhandeling van uw aangiften, dan kunt u gebruik maken van de noodprocedure om uw logistieke proces op gang te houden. Aangevers mogen de noodprocedure alleen hanteren na toestemming van de Douane of als er een storing is gemeld op de internetsite van de Nationale Douane Helpdesk. Op aangeven van de Douane voert Portbase een wijziging door in haar service - Melding Export Documentatie (MED). Bij noodprocedure NCTS nieuwe code RTR gebruiken   Vanaf maandag 1 mei 2017 moeten aangevers op momenten dat vanuit de Douane een noodprocedure NCTS van kracht is, bij het voormelden van de NCTS-documenten in MED de nieuwe code RTR (Rotterdam Transit) gebruiken.   Voor ECS-documenten is dat tijdens een noodprocedure AGS uitvoer de bekende code REX. De Douane kan zo onderscheid maken tussen de verschillende papieren documenten die de terminals bij hen aanbieden. Het uitgaand proces zal hierdoor beter verlopen.    Buiten de noodprocedure verandert de werkwijze niet.    Kort samengevat: Voormelden van een T-document in MED tijdens een noodprocedure NCTS: Code RTR (gevolgd door het documentnummer). Voormelden van een uitvoerdocument in MED tijdens een noodprocedure AGS Uitvoer: Code REX (gevolgd door het EORI-nummer van de aangever).   De Douane hanteert van maandag 1 mei tot donderdag 1 juni 2017 een overgangsperiode. Daarna is gebruik van de code RTR bij een noodprocedure NCTS daadwerkelijk verplicht.   Wanneer u te maken heeft met een storing in uw verbinding met de Douane en/of de Douane in haar systemen voor de afhandeling van uw aangiften, dan kunt u gebruik maken van de noodprocedure om uw logistieke proces op gang te houden. Aangevers mogen de noodprocedure alleen hanteren na toestemming van de Douane of als er een storing is gemeld op de internetsite van de Nationale Douane Helpdesk. Op aangeven van de Douane voert Portbase een wijziging door in haar service - Melding Export Documentatie (MED).   Bij noodprocedure NCTS nieuwe code RTR gebruiken   Vanaf maandag 1 mei 2017 moeten aangevers op momenten dat vanuit de Douane een noodprocedure NCTS van kracht is, bij het voormelden van de NCTS-documenten in MED de nieuwe code RTR (Rotterdam Transit) gebruiken.   Voor ECS-documenten is dat tijdens een noodprocedure AGS uitvoer de bekende code REX. De Douane kan zo onderscheid maken tussen de verschillende papieren documenten die de terminals bij hen aanbieden. Het uitgaand proces zal hierdoor beter verlopen.    Buiten de noodprocedure verandert de werkwijze niet.    Kort samengevat: Voormelden van een T-document in MED tijdens een noodprocedure NCTS: Code RTR (gevolgd door het documentnummer). Voormelden van een uitvoerdocument in MED tijdens een noodprocedure AGS Uitvoer: Code REX (gevolgd door het EORI-nummer van de aangever).   De Douane hanteert van maandag 1 mei tot donderdag 1 juni 2017 een overgangsperiode. Daarna is gebruik van de code RTR bij een noodprocedure NCTS daadwerkelijk verplicht.  
Voor menig logistieke partij is het niet gemakkelijk om de emballagestromen onder controle te krijgen. Emballage is vaak een foutgevoelige, vooral papieren stroom met problemen als vertragingen en gebrek aan inzicht in de retourstroom.
TransFollow heeft een nieuwe release geplaatst op de partneromgeving met hierin o.a. de GS1 GLN codes voor locatie identificatie. De TF App heeft een aantal bugfixes ondergaan. Deze functionaliteiten zullen binnenkort beschikbaar komen in de productie omgeving. Release GS1 GLN code (beschikbaar in partneromgeving) 
Beurtvaartadres CustomsKnowlegde CustomsConroller ShipmentManager Export KvK AGS Accijns
Het vervoer naar Turkije onder dekking van een TIR-Carnet moet met ingang van dinsdag 25 april vooraf elektronisch bij de Turkse douane worden aangemeld. Deze voorafmelding geldt voor elk type transport onder TIR en kan via de website van het Turkse ministerie van Handel en Douane worden gedaan, of via de website van de koepelorganisatie IRU.
Uw emballage is kwijt, stuk of veel te laat retour. Dit leidt tot onnodig hoge kosten en zorgen. De uitdagingen in de markt worden nu op verschillende manieren opgelost. Welke mogelijkheden zijn er om meer grip te krijgen op deze problematiek? Hoe kunt u de praktijk en ICT verbinden? Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe krijgt u nieuwe inzichten? Al deze vragen worden beantwoord tijdens de themadag Grip op Emballage.
Baetsen Internationaal Transport heeft vorige week de contracten getekend voor de ingebruikname van TransFollow. Zij zullen nog voor de zomer de eerste ervaringen op gaan doen met het gebruik van een digitale vrachtbrief. Hans van Roosmalen (directeur Baetsen Internationaal Transport) is enthousiast. ‘’Ik geloof in innoveren, digitalisering heeft daarnaast de toekomst en mede daarom willen wij als Baetsen graag de eerste ervaringen opdoen met TransFollow’’.
Beurtvaartadres CustomsKnowlegde CustomsConroller ShipmentManager Export KvK AGS Accijns
De Douane hanteert bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling reactietijden. Door gebruik van een reactietijd weet u binnen welke tijd de Douane aanvangt met een fysieke controle. Bedrijven zijn hierdoor beter in staat hun logistiek te plannen. Omdat bedrijven in het hele land op hetzelfde serviceniveau van de Douane moeten kunnen rekenen, zijn de reactietijden centraal vastgesteld.   

Pagina's

Abonneren op Nieuws