Nieuws

Beurtvaartadres TransFollow eCMR Mark Rutte
Op 8 november ontving Minister-president Rutte minister-president Bettel van Luxemburg en premier Michel van België in het Catshuis voor de Benelux Top. Tijdens deze meeting lag de focus in het bijzonder op het thema duurzaamheid en innovatie. In het kader hiervan werd ook aandacht besteed aan de op handen zijnde e-CMR Benelux Pilot die op 1 december van start gaat. In zijn facebook bericht schrijft hij over de Benelux Top: 
In maart 2017 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Controle van de Belastingdienst’ openbaar gemaakt.
Zaterdag 18 november wordt een nieuwe release van AGS in productie genomen. Daardoor is AGS niet beschikbaar van 7.30 tot 13.00 uur.
Uitgerekend tijdens het weekend waarin de Amerikaanse president Trump bilaterale handelsverdragen heilig verklaarde, sloten elf landen zonder de Verenigde Staten een principeakkoord over een nieuwe vrijhandelszone.
Eind september heeft Douane Nederland besloten het EU Trader Portal en het achterliggende systeem CDMS nog niet in gebruik te nemen. 
Beurtvaartadres TransFollow SAP
Onlangs is de eerste SAP koppeling met TransFollow gerealiseerd. 
Op 31 oktober 2017 is de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van 12 oktober 2017 gepubliceerd in de PbEU L 282.
Stichting Vervoersadres beschrijft in haar uitgaven regelmatig interessante douane onderwerpen.
Op 1 december 2017 start de Benelux pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR) voor het intra-Benelux wegvervoer.
Blog gemaakt voor Wilco Heiwegen, beleidsadviseur bij evofenedex op het onderwerp internationaal ondernemen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws