Nieuwe douanebrochures over geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA)

Nieuwe douanebrochures over geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA)

Er zijn nieuwe informatie- en controlebrochures voor de aanlevering van een GPA. Ze gaan over de volgende regelingen: douane-entrepot, inschrijving in de administratie invoer, actieve veredeling en accijnsgoederenplaats.

In de informatiebrochures leest u wat de specificaties van de GPA zijn op informatieregel-, informatieblok- en veldniveau. In de controlebrochures staan de validaties waaraan de GPA moet voldoen.

Brochures downloaden

Elma Hoek-SpekmanMedewerker Customer Service Douane088-5522130