Milieu en maatschappij

Beurtvaartadres hecht veel waarde aan haar maatschappelijke functie. We werken dan ook zo veel mogelijk volgens het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat wil zeggen dat we niet alleen streven naar winst, maar ook willen bijdragen aan een betere maatschappij. Dat doen we door rekening te houden met de gevolgen van onze activiteiten voor mens en milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Beurtvaartadres ook een vertrouwde manier van omgaan met leveranciers en afnemers. Wij willen altijd onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Dat betekent dat MVO nooit een einddoel is, maar een continu proces van verdere bewustwording en streven naar verbetering. Ook door informatieverschaffing en voorlichting dragen wij onze MVO-boodschap uit. Niet alleen naar afnemers en leveranciers, maar zeker ook naar onze medewerkers en overige belanghebbenden.
Daarom besteden wij ook veel aandacht aan de manier waarop wij omgaan met informatie die wij van derden hebben ontvangen of beheren. Beurtvaartadres heeft dat in procedures geborgd en werkt met een ISO27001-gecertificeerd informatie-managementsysteem.


Milieuvriendelijk gedrag
Het milieumanagementsysteem van Beurtvaartadres is ISO14001-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat we voldoen aan deze internationale norm die zich richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

 

Bernadette den UijlAdjunct directeur+31 (0)88- 55 22 135