Startbijeenkomst 23 november 2017

Evofenedex en TLN hebben in samenwerking met de Topsector Logistiek – Neutraal Logistiek Informatie Platform, NLIP) besloten om de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) weer te activeren. SUTC is al in 1986 door de (voorlopers van de huidige) brancheorganisaties opgericht met als doel standaarden voor elektronische berichtuitwisseling te beschrijven en te beheren.

SUTC zal fungeren als een beheers- en expertisecentrum voor het standaarden in de logistieke sector met als hoofddoel het optimaliseren, bevorderen en vereenvoudigen van data-uitwisseling in de logistiek. Om dit doel te bereiken is een goede samenwerking tussen verladers, logistiek dienstverleners én ICT leveranciers noodzakelijk.

In de afgelopen jaren is hard aan gewerkt met initiatieven als papierloos transport (elektronische transportopdracht en factuur), TransFollow, EBA (elektronische begeleidingsbrief afval) en het Open Trip Model (datadeelmodel voor de online uitwisseling van real-time logistieke en verkeerskundige data en –share.

SUTC stelt dat ICT leveranciers een cruciale rol spelen bij de optimaliseren van het delen van data en heeft als doel om deze actief te betrekken bij de ontwikkeling van open source data modellen, standaarden of andere oplossingen die data delen in de sector ten goede komen.

SUTC nodigt u daarom namens evofenedex en TLN uit voor een bijeenkomst op 23 november a.s. in Houten. Tijdens deze bijeenkomst leert u ook wat het Open Trip Model, iShare en TransFollow voor uw business kunnen betekenen en is er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we gezamenlijk de IT professionaliteit bij de verladers en logistiek dienstverleners naar hoger niveau kunnen brengen.

Goed gebruik van ICT verbetert het ondernemerschap

 

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.
Dit betreft ICT-leveranciers in de Transport en Logistiek.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en zou u deze wel graag ontvangen? neem dan gaarne contact op met Wout van den Heuvel.

 

Wout van den HeuvelAlgemeen secretaris06-53643861