Im- en export

Aangiftesysteem AGS in CustomsController
De Douane beschikt over diverse aangiftesystemen, die al weer van midden jaren ’80 dateren. Ze worden gefaseerd allemaal vervangen door AGS. Het gaan...
Overzicht van de actuele status van Douanesystemen
Via onderstaand link komt u rechtsreeks op de actuele "status en onderhoudskalender" van de Douanesystemen.
Digitale exportaangifte Beurtvaartadres CustomsController
Denkt u dat het lastig en kennisintensief is om uw exportaangifte zelf te verzorgen? Bent u liever zelf verantwoordelijk voor uw douaneaangiften, ook...
aangifte software
In de toekomstvisie van de Europese Unie op douanegebied, staan twee wensen centraal, welke?
Elektronische Douaneaangifte im- en export
Een douaneaangifte invullen en elektronisch naar de douane versturen is niet lastig. De vraag is echter vaak: wat vult u waar in?
Aangifte accijnsgoederen
Accijns is een van de oudste soorten belasting. Het is een verbruiksbelasting die wordt geheven over bepaalde consumptiegoederen. Onder ‘...
John JochemsSales & support medewerker / Adviseur In- en Uitvoeraangifte088-5522134