Transport van afval

Wat zijn afvalstoffen volgens de Europese commissie?
Volgens de Wet milieubeheer zijn afvalstoffen ‘alle stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen...
Verplichtingen bij het melden, registreren en transporteren van afvalstoffen.
Afvalstoffen mag u niet zomaar afgeven, transporteren of ontvangen. Bij nationaal transport gelden drie belangrijke verplichtingen.
Internationaal transport van afvalstoffen EVOA
Bij het grensoverschrijdend transport van afval heeft u te maken met de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). 
De nationale regelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.
Veel regels voor afval komen uit Brussel: ongeveer 70% van de Nederlandse afvalregelgeving is gebaseerd op verordeningen en richtlijnen van de...
Congres Transport van afval 2015
Donderdag 5 februari 2015 vond het derde congres ‘Transport van afval’ plaats in de Fabrique in Utrecht.
helder filmpje over het melden van afvalstoffen
De afvalsystemathiek in een notendop. Uitleg over het vervoer, inzamlaarsregeling, route-inzamling en de nut en noodzaak van het melden bij het LMA.
Antoon KranenburgCustomer service medewerker / Afval- en Grondtransport088 5522172