BTMS-BizDoc

Beurtvaartadres digitaal is gestopt met de verkoop van licenties en pForms van BTMS-BizDoc. 

Indien u gebruik wenst te maken van invulsoftware dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om gebruik te maken van WebDoc of PrintOnly, de nieuwe generatie online invulsoftware van Beurtvaartadres digitaal.

Wenst u over te stappen naar WebDoc of heeft u een vraag die niet in de veel gestelde vragen beantwoord wordt, neem dan contact met ons op.

(her)Installatie

BTMS-BizDoc maakt gebruik van een ODBC-koppeling. Deze koppeling verwijst naar de locatie waarin BTMS-BizDoc is geïnstalleerd. Als deze locatie (bijv. Netwerk diskmapping is gewijzigd) niet meer aanwezig is, of is veranderd dan treedt deze foutmelding op. Uw systeembeheerder kan dit voor u controleren. Binnen Windows kunnen gebruikers afwijkende netwerkmappen en rechten ter beschikking hebben. Meld u in Windows aan als de gebruiker die BTMS-BizDoc geïnstalleerd heeft (waarschijnlijk is dit de gebruiker administrator) en probeer het nogmaals.
Als de juiste pForm wordt gevonden op onze website wordt er inderdaad een bedrag genoemd. Als u een pForm ook daadwerkelijk download via de website krijgt Beurtvaartadres daar melding van. Als u het betreffende pForm al eerder aangeschaft heeft dan wordt geen factuur toegestuurd. Neem bij twijfel eerst contact op met de verkoopafdeling, 088-5522151.
Als u een licentie hebt voor een netwerkinstallatie van BTMS-BizDoc dan dient na installatie van het Netwerk Installatie Punt de clientinstallatie te worden uitgevoerd op iedere PC waarop u BTMS-BizDoc wilt gaan gebruiken. Controleer eventueel onder het Windows account waarmee u BTMS-Bizdoc geïnstalleerd hebt of deze gebruiker (waarschijnlijk de administrator) wel deze programma pictogrammen ter beschikking heeft.

BTMS-BizDoc werkt niet op het Microsoft operating systeem Vista of Windows 7 en 8.

Algemene vragen

Indien u het servicecontract voor BTMS-BizDoc wenst stop te zetten, dan kunt u dit schriftelijk doen. U kunt een e-mail sturen naar webdoc@beurtvaartadres.nl. Het servicecontract zal dan per eerstvolgende vervaldatum stopgezet worden.

 

Bij vragen over het gebruik van software producten van Beurtvaartadres kunt u met de eerstelijns helpdesk contact opnemen, 088 - 5522182

BTMS-BizDoc versies 2 en 3 kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met Adobe Acrobat 5 of Adobe Approval 5. BTMS-BizDoc versie 4 (tot en met versie 4.4) werkt onder Adobe Acrobat 7 Standard of Professional. Wel wordt het aangeraden om de laatste update van de Adobe site te downloaden en te installeren. Vanaf versie 4.4 van BTMS-BizDoc wordt ook Adobe 8 Standard of Professional ondersteund.

Printen

In Windows kan een door de gebruiker gedefinieerd papierformaat gebruikt worden. U kunt daarbij de volgende waarden aanhouden: • papierformaat = 12 inch: 3048 x 2100 (hoogte x breedte, eenheid is 0,1 mm) • papierformaat = 8 inch: 2032 x 2100 • papierformaat = 6 inch: 1524 x 2100

Programma inhoudelijk

De licentiesleutel is hoofdlettergevoelig, probeer de sleutel nogmaals in te vullen met hoofdletters. Bij voorkeur kopieert en plakt u de toegezonden licentiesleutel uit het ontvangen email.Vraag indien dit niet lukt nogmaals de sleutel aan via 088-5522151. Let wel op dat u in BTMS-BizDoc maar één keer klikt op knop "Licentiesleutel aanvragen". Alleen de laatste door BTMS-BizDoc gegenereerde aanvraagsleutel is namelijk geldig.
Adobe heeft de eigenschap dat de laatste geïnstalleerde versie de standaardversie wordt om PDF documenten mee te openen. Mocht u na Adobe Approval of Standaard een Adober Reader versie installeren zal dit de standaard versie worden die BTMS-BizDoc zal gaan gebruiken. Op de installatie CD-Rom voor BTMS-BizDoc staat in de map \extra een tool "Approval by default" waarmee u de standaard versie kunt herstellen. Vraag uw systeembeheerder dit hulpprogramma uit te voeren.
Controleer eerst of deze gebruiker op een andere locatie al is ingelogd. Mocht dit niet het geval zijn, klik dan in het Start-Menu onder de programmagroep BTMS-BizDoc\Tools op de ResetClient. Deze snelkoppeling zal u de vraag stellen of u de "BTMS BizDoc autologin" wenst te "resetten". Klik hier op "Ja". Ga nu verder met de usermanagement applicatie. Krijgt u echter de melding dat de "autologin" niet "gereset" hoeft te worden, klik dan in het Start-Menu onder de programmagroep BTMS-BizDoc\Tools op de Usermanagement. Deze Usermanagement applicatie zal dan vragen naar het wachtwoord van de "admin", de hoofdgebruiker van de BTMS-BizDoc Applicatie. Na het opgeven van het "admin"-wachtwoord krijgt u een overzicht te zien van alle gebruikers die momenteel, volgens de BizDoc applicatie nog aangemeld zouden zijn. Selecteer de gebruiker(s) in kwestie en klik op "Kick geselecteerde gebruikers" om deze gebruiker(s) af te melden. Omdat de gebruikers niet op een correcte manier het programma verlaten hebben, verdient het aanbeveling om nu het hulpprogramma DBCompacttool te starten om eventuele foutieve informatie in de database te voorkomen.
In een netwerkomgeving kunt u gebruik maken van de "clientinstaller" om BTMS-BizDoc op een nieuwe werkplek aan te maken. In het geval van een standalone installatie dient u BTMS-BizDoc eerst te installeren op de nieuwe PC waarna u de volledige installatiemap van BTMS-BizDoc kunt overzetten. Wel dient u hierna vaak opnieuw de printerinstelling te testen. Controleer indien de afdruk niet correct gemaakt wordt of de printers die in Windows geïnstalleerd zijn en of de printerinstellingen overeenkomen met de instellingen op de eerste pc.
In BTMS-BizDoc staan alle ingevulde documenten in een aparte locatie, deze mogen niet verplaatst worden. Wel kunt u onder systeem functies de ingevulde documenten naar een extern archief verplaatsen. Hiervoor dient u een licentie te hebben voor "Archiveer pForm" en eventueel voor de optie "Archief exporteren". Meer informatie kan worden verkregen bij de verkoopafdeling van Beurtvaartadres, 088-5522151.
Start BTMS-BizDoc op als gebruiker admin en kies voor de systeemfuncties. Zet in het scherm gebruikersadministratie het nieuwe pForm actief voor alle gebruikers. Binnen BTMS-Bizdoc kan per gebruiker worden opgegeven tot welke pForms men toegang heeft.

Direct bestellen

Patrick HuijgenSales- en Partnermanager TransFollow088-5522173