Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Statusupdate: zo staat de overstap van AGS naar DMS ervoor

De overstap van AGS naar DMS: al sinds 2018 is deze complexe douaneverandering een veelbesproken onderwerp. Wellicht vraagt u zich af wat de status is van het project. En of u nu al voorbereidingen kunt treffen voor een soepele overgang in 2022. Ik vertel u graag meer over de huidige stand van zaken in deze blog.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst een opfrissertje, want wat is er precies gaande? De Nederlandse douane bereidt zich voor op een belangrijke verandering bij het doen van aangifte. Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) vervangt in 2022 het huidige Aangiftesysteem (AGS) en de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) of Schriftelijke Periode Aangifte (SPA). Volgend jaar stapt de complete supply chain gefaseerd over.

Concreet betekent dit het volgende: tijdens een update van het huidige AGS wordt een nieuw EU-datamodel geïmplementeerd. Dit is een vereiste, omdat volgens het Douanewetboek van de Unie (DWU) alle aangiftegegevens elektronisch moeten worden uitgewisseld. Met het nieuwe EU-datamodel kunnen de verschillende diensten van de lidstaten onderling beter communiceren. In het huidige AGS is dit niet mogelijk. Na de update verandert de naam van het aangiftesysteem in DMS.


De huidige status van het project

De invoer van het nieuwe aangiftesysteem DMS verloopt niet zonder slag of stoot. Het project is grootschalig en complex. En door omstandigheden is de informatievoorziening vanuit de douane vertraagd.

Maar de planning van de douane blijft onveranderd. Bedrijven die een GPA-vergunning of SPA-vergunning gebruiken moesten daarom vóór 1 juli het scenario kiezen dat hun huidige aangifteprocedure vervangt. In de praktijk bleek dat bedrijven die keuze maakten op basis van incomplete informatie. Hierdoor hebben nog niet alle organisaties hun definitieve keuze kunnen doorgegeven.


Gevolgen voor softwareontwikkeling

De vertragingen bij de douane hebben ook grote gevolgen voor de ontwikkeling van de nieuwe douanesoftware. Als vertegenwoordiger van de wetgever bepaalt de douane namelijk mede via de DWU de randvoorwaarden en specificaties van de digitale oplossing. Die worden opgenomen in de MIG.

De precieze oorzaak van de vertraagde softwareontwikkeling? De douane publiceerde eind juli 2021 pas de MIG, anderhalf jaar na de beloofde publicatiedatum. Verder is de User Manual nog niet gepubliceerd. Hierin staat hoe het DMS moet communiceren. Pas na oplevering van de User Manual kunnen softwareleveranciers beginnen aan de ontwikkeling van de software.


Groeiende druk softwareleveranciers

Dat zorgt voor een groeiende tijdsdruk bij softwareleveranciers. Want de deadline waarop alle bedrijven over moeten zijn op het DMS blijft staan. Daarnaast blijkt uit eerdere AGS-projecten dat softwareleveranciers een duale rol hebben. Die beperkt zich niet tot het aanbieden van de oplossing. Aangevers verlangen ook ondersteuning van de integratie in de ERP- en/of WMS-omgeving. Door de verloren projecttijd zullen al deze werkzaamheden straks in een relatief korte periode plaatsvinden. En dat is een bijna onmogelijke taak.


Bereid u goed voor

Omdat de ontwikkel- en overstaptijd steeds korter wordt, is een goede voorbereiding essentieel. Maar kunnen organisaties die goederen im- en exporteren al iets doen, zolang de vereiste documenten ontbreken? Het antwoord daarop is ‘ja’.

Deel deze post
Labels
Archief


Overstap eCMR: dé vijf succesfactoren voor goed projectmanagement