Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Douane wisselt van softwareleverancier voor elektronisch berichtenverkeer

In 2020 eindigt het contract dat de douane heeft met Logius, de leverancier van Digipoort Handel & Transport. Vanaf dat moment neemt de douane het elektronisch berichtenverkeer over voor de logistieke stromen en de Single Window-stromen tussen het bedrijfsleven en de overheid. Dit wordt straks dus ‘in eigen huis' gedaan.

Let op: het berichtenverkeer wijzigt inhoudelijk niet! Wel komen er kleine aanpassingen in de IP-adressen en de e-mailadressen en is het noodzakelijk dat aangesloten bedrijven een beperkt aantal technische aanpassingen doen. In dit nieuwsbericht praat Beurtvaartadres u graag bij over deze wijzigingen en hoe u zich kunt voorbereiden.

Concrete wijzigingen

Veel bedrijven maken gebruik van de oplossing Digipoort Handel & Transport. Via deze elektronische postbus wisselen ze onder meer informatie uit met de douane, NVWA, de Koninklijke Marechaussee, de zeehavenpolitie en de havenautoriteiten. Het gaat over alle communicatie rondom de logistieke stromen handel en transport en de berichten in het kader van het Single Window voor maritiem en lucht.

De douane werkt op dit moment hard aan de nieuwe poortvoorziening: de Handel & Transport Gateway, kortweg HTG. Zodra deze getest, stabiel en beschikbaar is, worden de gebruikers van Digipoort erop aangesloten. Als eerste gaan de overheden die informatie afnemen over, daarna volgen de bedrijven. Vervolgens neemt de douane zelf het beheer van Logius over.


Planning

Bedrijven die nu Digipoort Handel & Transport (H&T) bij Logius gebruiken, gaan tussen december dit jaar en eind juni 2020 over naar de nieuwe poortvoorziening HTG van de douane. Dit overgangsproces kent voor bedrijven drie plateaus:

 • Plateau één: omzetting van de logistieke stromen voor douane (AGS, CID, EMCS, NCTS). De start is in december 2019.

 • Plateau twee: omzetting van de Single Window-stroom voor Koninklijke Marechaussee, zeehavenpolitie, havenautoriteiten en douane. De start is in maart 2020.

 • Plateau drie: omzetting van de logistieke stromen voor NVWA (veterinair, fytosanitair, visserij). De start is in april 2020.


Technische aanpassingen

Voor de overstap naar HTG zijn aan de aansluiting een aantal technische aanpassingen nodig. Welke aanpassingen? Dat hangt af van het type koppeling. De aanpassingen worden uitgevoerd door de bedrijven die de technische koppelingen met de overheid verzorgen. De veranderingen voor een bedrijf met een SMTP-MTA-koppeling zijn:

 1. Nieuwe VPN-tunnel om de MTA van het bedrijf aan te sluiten op de nieuwe MTA van HTG.

 2. Nieuwe preshared key voor de nieuwe VPN-tunnel.

 3. Domain ‘htpoort.nl’ opnemen in MTA-configuratie van het bedrijf.

 4. IP-adres van de HTG MTA opnemen in MTA-configuratie van het bedrijf.

 5. Firewall van bedrijf moet verkeer toestaan naar en afkomstig van het nieuwe IP-adres.

 6. Nieuwe e-mailadressen voor de postbussen van douane, Single Window en NVWA (@htpoort.nl).

 1. De veranderingen voor een bedrijf met een SMTP-MSA/POP3-koppeling zijn:

 2. Nieuw IP-adres voor connectie met de HTG-mailserver.

 3. Firewall van bedrijf moet verkeer toestaan naar en afkomstig van dit nieuwe IP-adres.

 4. Nieuw servercertificaat (PKI-overheid) voor TLS-verbinding.

 5. Gebruik van TLS versie 1.2 voor de TLS-verbinding (Digipoort gebruikt versie 1.1.).

 6. Nieuwe e-mailadressen voor de postbussen van douane, Single Window en NVWA (@htpoort.nl).

 7. Nieuwe e-mailadressen voor de postbus(sen) van bedrijf (@msa.htpoort.nl).

 8. Nieuwe credentials (wachtwoord) voor nieuwe postbus(sen).


Goed voorbereiden

Bij Beurtvaartadres staan we in direct contact met de douane. Als een van de eerste partijen in de markt weten we welke wijzigingen eraan komen. Deze kennis delen we graag met onze klanten. Heeft u vragen? Stel ze dan aan onze im- en export Servicedesk. Onze specialisten zitten voor u klaar.


Deel deze post
Labels
Archief


Zelf douaneaangifte doen, steeds makkelijker!