Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Februari 2024 implementatie EMCS 4.1

Deze maand wordt EMCS 4.1 in werking gesteld door de Douane. Dit zal impact hebben op klanten die betrokken zijn bij het Uitvoerproces en die gebruikmaken van het Douane Management Systeem (DMS) in combinatie met het Accijnsgoederenvervoer onder de schorsing van accijnzen in het Excise Movement and Control System (EMCS).

Uitvoer van accijnsgoederen in een accijnsgoederenplaats (AGP)

Als u AGP-houder bent, zijn hier de stappen die u dient te volgen bij het uitvoeren van accijnsgoederen buiten de EU die zich in een AGP bevinden:


 1. Registreer eerst de beweging van accijnsgoederen in EMCS. Gebruik hiervoor het elektronisch administratief document (e-AD) met een uniek Administratieve Referentie Code-nummer (ARC-nummer). Dit document wordt gebruikt om het vervoer te volgen vanaf de AGP van vertrek naar het kantoor van uitvoer.
 2. Vervolgens dient u een uitvoeraangifte in bij het Douane Management Systeem (DMS), waarbij u het eerder verkregen ARC-nummer vermeldt. De uitvoeraangifte, voorzien van een Movement Reference Number (MRN), wordt gebruikt om het vervoer te monitoren tussen het kantoor van uitvoer en het kantoor van uitgang.

Tijdens het transport tussen het kantoor van uitvoer en het kantoor van uitgang wordt de accijnsbeweging tijdelijk stilgelegd. Zodra de werkelijke uitgang van de goederen is vastgesteld en geregistreerd in DMS, wordt deze informatie ook overgebracht naar EMCS. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de daadwerkelijke uitgang van de goederen via dit systeem.

Crosscheck

Vanaf februari 2024 wordt er een geautomatiseerde crosscheck ingevoerd bij de validatie van de uitvoeraangifte, waarbij het elektronisch administratief document (e-AD) en de uitvoeraangifte automatisch worden gecontroleerd. De Gecombineerde Nomenclatuur-codes (GN-codes) en het nettogewicht op het uitvoerdocument dienen overeen te komen met die in het e-AD. Als de informatie op beide documenten overeenkomt, zal het Douane Management Systeem (DMS) de aangifte accepteren. Mochten de gegevens niet overeenkomen, dan wijst DMS de uitvoeraangifte af. Als aangever wordt u dan gevraagd om uw uitvoeraangifte te corrigeren en opnieuw in te dienen.

Voor DMS-klanten

Indien er in de uitvoeraangifte accijnsgoederen zijn vermeld, dient u minstens één van de volgende gegevens op artikelniveau toe te voegen:


 • Indien de AGP-houder een e-AD voor uitvoer onder schorsing heeft opgemaakt: Voeg C651 (ELECTRONISCH ADMINISTRATIEF DOCUMENT VOOR ACCIJNSGOEDEREN) toe in gegevenselement (GE) 12 01 002 000 'Voorafgaand document/Soort' (SI).
 • Indien EMCS niet functioneert en de AGP-houder een Nood-e-AD voor uitvoer onder schorsing heeft opgemaakt: Voeg C658 (NOODDOCUMENT (FAD)) toe in GE 12 01 002 000 'Voorafgaand document/Soort' (SI).
 • Indien de goederen belast zijn met Nederlandse accijns en een verzoek om teruggaaf zal worden gedaan: Voeg N5021 (VERZOEK TERUGBETALING (NATIONAAL)) toe in GE 12 02 000 000 'Aanvullende informatie' (GS/SI).
 • Indien de goederen zich in het vrije verkeer bevinden en worden uitgevoerd zonder een verzoek om teruggaaf van accijns: Voeg N5020 (UITVOER ACCIJNSGOED ZONDER SCHORSING EN VERZ TERUGGAAF) toe in GE 12 02 000 000 'Aanvullende informatie' (GS/SI).

Let alleen wel goed op de volgende zaken:

 • Het gebruik van Code C651 vereist dat het ARC-nummer (met 21 tekens) wordt ingevoerd, en het Body Record Unique Reference Number (met 3 cijfers) van de goederen moet overeenkomen met het artikelnummer dat wordt vermeld in de uitvoeraangifte.
 • Een uitvoeraangifte kan meerdere artikelen omvatten,. Elk artikel mag slechts één ARC-nummer bevatten. Het is niet toegestaan om een ARC-nummer over verschillende uitvoeraangiftes te verdelen. Voor elke Body Record Unique Reference van het elektronisch administratief document (e-AD) dient u een apart artikelnummer in de uitvoeraangifte te vermelden.
 • De specificaties zoals de goederencode (GN-code), nettogewicht, brutogewicht en het kantoor van uitvoer moeten consistent zijn tussen het elektronisch administratief document (e-AD) en de uitvoeraangifte.
 • In het gegevenselement (GE) 12 01 002 000 'Voorafgaand document/Soort' van de uitvoeraangifte mag er slechts één bescheidcode met C651 worden opgenomen per artikel in de uitvoeraangifte. Er is echter een uitzondering op deze regel voor situaties waarbij sprake is van verzamelzendingen bij uitvoer, met inbegrip van boordprovisie, waarvoor de goederencode begint met 9930 en 9931. In deze specifieke gevallen zijn meerdere bescheidcodes met C651 toegestaan per artikel.
 • Indien het ARC-nummer (C651) is vermeld in het gegevenselement (GE) 12 01 002 000 'Voorafgaand document/Soort' van de uitvoeraangifte, voert het Douane Management Systeem (DMS) een controle uit om te verifiëren of de gegevens van de accijnsgoederen in de uitvoeraangifte overeenkomen met die van het elektronisch administratief document (e-AD) uit het Excise Movement and Control System (EMCS). De uitvoeraangifte wordt slechts geaccepteerd als de gegevens met elkaar overeenkomen.


Voor EMCS-klanten: 3 nieuwe berichten

Er worden drie nieuwe berichten geïntroduceerd om de voortgang van een accijnsbeweging met bestemming uitvoer nauwkeuriger te volgen:


 1. Bij de goedkeuring of vrijgave van de uitvoeraangifte ontvangt u een ‘IE829 - melding van geaccepteerde export’. Er is geen actie vereist van uw kant.
 2. In het geval van afwijzing van de uitvoeraangifte ontvangt u een ‘IE839 - Douaneafwijzing van e-AD’. Als de crosscheck niet succesvol is, dient u de oorzaak te onderzoeken. Begin met het bekijken van de eerder genoemde aandachtspunten onder ‘Let alleen wel goed op de volgende zaken:‘. Als het elektronisch administratief document (e-AD) correct is, corrigeer dan de uitvoeraangifte.
 3. Bij het ongeldig verklaren van een uitvoeraangifte, zelfs na de vrijgave voor transport in het Douane Management Systeem (DMS), krijgt u een ‘IE836 - ongeldigverklaring van uitvoeraangifte’. In dit geval moet u een nieuwe uitvoeraangifte indienen of de bestemming van de accijnsgoederenbeweging wijzigen.S2S-klanten

Als u een klant bent die gebruikmaakt van System to System-integratie (S2S), dient u de drie nieuwe berichten te ontvangen en te verwerken volgens de richtlijnen uiteengezet in de Message Implementation Guide (MIG).


Voor DMS- én EMCS-klanten

Het vervolg van de uitvoerbeweging tussen het kantoor van uitvoer en het kantoor van uitgang wordt beheerd via het Automated Export System (AES). Het kantoor van uitvoer verzendt een Anticipated Export Record (AER) naar het kantoor van uitgang. Na ontvangst van dit bericht kunnen de goederen worden aangeboden bij het kantoor van uitgang. Zodra het kantoor van uitgang heeft vastgesteld dat de accijnsgoederen het douanegebied van de Europese Unie hebben verlaten, stuurt het een 'exit confirmation'-bericht naar het kantoor van uitvoer. Op basis van deze uitgangsbevestiging wijzigt het kantoor van uitvoer de status van het elektronisch administratief document (e-AD) naar 'afgeleverd'.


Vraag over im- en export?

John Jochems
Im -en Export Servicedesk

Tel 088-55 22 152 E-mail Stuur een mail 

Deel deze post
Labels
Archief


TransFollow Drive App nu in 10 talen beschikbaar