Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Nieuw boetebeleid voor Douanevervoer (NCTS)

Vanaf heden hanteert de Douane een boetebeleid voor douanevervoer (NCTS), met als doel sancties op te leggen aan bedrijven die de regels niet volledig naleven. Dit nieuwe beleid vanuit de Douane heeft als streven om bedrijven te stimuleren om zich aan de regels te houden en indien nodig hun processen aan te passen.

Wanneer worden boetes opgelegd?

Het boetebeleid is van toepassing op douanevervoeraangiftes die zijn vrijgegeven op 1 januari 2024 of later. Bij elke aangifte die resulteert in een douaneschuld en een uitnodiging tot betaling, wordt een boete opgelegd.

Wat is de omvang van de boete?

Voor bedrijven die herhaaldelijk de regels schenden en dus in verzuim zijn, varieert de verzuimboete tussen € 140 en € 335. Met deze bedrijven wordt ook een verbetertraject overeengekomen. In geval van opzet of grove schuld wordt een vergrijpboete opgelegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard van de overtreding en de omstandigheden.


Indien u het niet eens bent met het besluit tot het opleggen van de boete, staat het u vrij om bezwaar aan te tekenen bij de Douane en beroep in te stellen.

Vraag over im- en export?

John Jochems
Im -en Export Servicedesk

Tel 088-55 22 152 E-mail Stuur een mail 

Deel deze post
Labels
Archief


Februari 2024 implementatie EMCS 4.1