Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Regel uw nieuwe bewijs van oorsprong vóór 31 januari 2024

Wanneer u exportdocumenten aanvraagt bij de Kamer van Koophandel, dient u over bewijs van de herkomst van uw producten te beschikken. Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag voor exportdocumenten geen vertraging oploopt, dient u uiterlijk voor 31 januari 2024 uw nieuwe bewijs aan te leveren bij de Kamer van Koophandel.


Voorbeelden van dergelijke exportdocumenten zijn onder andere het EUR.1-certificaat, het EUR-MED-certificaat en het Certificaat van Oorsprong. Het bewijs stuurt u digitaal naar de Kamer van Koophandel.

Vraag een nieuw bewijs van oorsprong aan voor 31 januari 2024

Het bewijs van oorsprong blijft maximaal twee jaar geldig. Vaak verstrijkt deze geldigheidsduur aan het einde van een kalenderjaar. Verloopt het huidige certificaat van herkomst dat je nu hebt op 31 december 2023? Stuur dan vóór 31 januari 2024 het nieuwe certificaat digitaal naar de Kamer van Koophandel. Het vergaren van benodigde bewijsstukken kan soms meer tijd kosten dan gedacht, vooral als u informatie dient op te vragen bij uw buitenlandse leverancier.

Inleveren nieuw bewijs voor exportdocumenten

Er bestaan diverse vormen van bewijs, namelijk voor herhaald en eenmalig gebruik:

Herhaald gebruik

Beschikt u over bewijs dat u vaker gebruikt? Stuur dit dan per e-mail naar het regiokantoor van de Kamer van Koophandel waaronder uw bedrijf valt. Als u meerdere bewijsstukken heeft, gelieve van elk bewijsstuk een afzonderlijk pdf-bestand te maken. Bewaar de originele documenten zeven jaar in uw administratie. 

Eenmalig gebruik

Gebruikt u het bewijs eenmalig, oftewel voor één zending? Voeg dit dan als bijlage toe bij uw aanvraag voor het exportdocument

Wilt u contact opnemen met een regiokantoor van de KVK i.v.m. herhaald gebruik?  Benader dan: 

Exportdocumenten regio West
export.west@kvk.nl 
088 585 18 87.

Exportdocumenten regio Oost/Zuid
export.oostzuid@kvk.nl
088 585 18 89.

Leveranciersverklaring 2015/2447 invullen

Zorg ervoor dat bij het gebruik van een preferentiële leveranciersverklaring voor uw aanvraag van EUR.1- of EUR-MED-certificaten alle gegevens correct zijn. De regels voor preferentiële oorsprong zijn vaak complex en verschillen per land. Hierdoor komt het voor dat leveranciersverklaringen niet altijd correct worden ingevuld, wat kan leiden tot het risico op boetes en achteraf te betalen kosten voor invoerrechten.


Bekijk ook de video van de KVK hoe u een preferentiële leveranciersverklaring op de juiste wijze invult.

Vraag? Neem direct contact op

Marlon Jochems
Im -en Export Servicedesk

Tel 088-55 22 152 E-mail Stuur een mail 

Deel deze post
Labels
Archief


Nieuw EU-systeem voor uniestatusbewijzen T2L en T2LF