Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Resultaten uitgelicht: ‘Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek’

Grijpt de sector de kansen al die er liggen op het vlak van data en digitalisering? En voldoet het aanbod van de markt aan de behoefte? Beurtvaartadres, TLN en evofenedex hebben de handen ineengeslagen en voerden een onderzoek uit onder duizenden bedrijven: ‘Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek’. Lees een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

 

Beurtvaartadres, TLN en evofenedex trekken samen op om de (digitale) samenwerking in de logistieke keten verder te optimaliseren en te stimuleren. Inzicht in de wensen en behoeften van de bedrijven in de keten is daarvoor onmisbaar: De resultaten van de enquête geven een goed beeld van wat er speelt in sector en wat het sentiment is.

Belangrijkste uitkomsten

Logistiek dienstverleners, expediteurs en vervoerders en verladers deelden hun inzichten over diverse thema’s. De belangrijkste uitkomsten op een rij:


De status van digitalisering

Het merendeel (84,7%) van de respondenten vindt IT in het bedrijf ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’. Enkele reacties: “Digitalisering is een voorwaarde om door te kunnen groeien en om processen te beheersen.” En: “Door digitalisering is het eenvoudiger om snel en adequaat te kunnen reageren op wensen van klanten en eventuele problemen bij het uiteindelijke transport.”

Verder gaf 88,9% aan dat ‘digitalisering de organisatie verder helpt’ en stelt 86,5% dat digitalisering in belangrijke tot zeer belangrijke mate heeft bijgedragen aan het rendement. Bovendien wordt deze bijdrage in de toekomst net zo hoog ingeschat.

Eerst afwachten

Aan bedrijven werd gevraagd van welke IT-innovatie ze veel verwachten in de toekomst: de e-CMR staat hierbij op #1 (49,6%). Een derde van de respondenten geeft aan zich momenteel te oriënteren op de e-CMR. De e-CMR blijkt een hot item te zijn, maar veel bedrijven wachten eerst af wat anderen doen. Zo zien organisaties zichzelf op het gebied van IT:

  • 15,3% typeert zichzelf als achterloper.

  • 65,7% typeert zichzelf als meeloper.

  • 19,0% typeert zichzelf als koploper.

Veel bedrijven gaven aan dat ze vrij bewust een ‘afwachtende houding’ aannemen. Een belangrijke reden hiervoor is dat ze eerst willen zien welke standaarden zich in de sector uitkristalliseren.

Waarom wachten met IT-ontwikkelingen?

Digitalisering wordt door velen gezien als iets dat de organisatie (uiteindelijk) voordelen op kan leveren. In veel gevallen wordt er tóch van afgezien, of worden beslissingen over digitalisering ‘op de lange baan’ geschoven.

Kosten worden hierbij relatief minder vaak als knelpunt gezien dan tijd. Verder blijkt ook dat de complexiteit van IT-implementaties en de koppeling met bestaande IT-systemen in de organisatie vaak struikelblokken zijn bij digitaliseringsprocessen. Slechts een zeer klein deel (7,7%) geeft aan dat het management van de organisatie een knelpunt vormt.


Verbinden maar…

Als een bedrijf gaat voor die (extra) digitaliseringsslag, is het vaak noodzakelijk om verschillende technische systemen met elkaar te verbinden. Bij 19,7% van de deelnemers zijn de IT-systemen geheel niet met elkaar geïntegreerd. Bij bijna 50% juist wél. Alle doelgroepen staan voornamelijk positief tegenover verdere integratie, vooral de logistiek dienstverleners. 57,1% vindt dit wenselijk en een kwart zelfs zeer wenselijk.

Informatie delen met opdrachtgevers of afnemers, zoals voorraadinformatie of levertijden, gebeurt voornamelijk:

  • per e-mail of telefoon (84,2%)

  • via EDI (33,7%)

  • via extern ontwikkelde applicaties/platformen (33,5%)

  • via zelf ontwikkelde platforms of apps (21,5%)


Data bijhouden voor extra rendement

Logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs geven aan systematisch (algemene) procesgegevens bij te houden, zoals omzet per klant, kosten personeel  en verzuim. De gegevens worden vooral bijgehouden voor optimalisatie (61% tot 79%). Volgens de ondervraagden geven de data onder meer inzichten waarmee ze processen verbeteren en rendement verhogen.


Business-uitdagingen en innovatie

Het behalen van meer efficiency en het verkrijgen van betere inzichten uit de bestaande data in de organisatie worden het meest genoemd als digitaliseringsdoel. Meer innovatieve ontwikkelingen, zoals de inzet van kunstmatige intelligentie en analytics worden veel minder vaak gezien als businessuitdagingen.

Wat de sector vooral wil bereiken met digitalisering is:

  • Minder tijd verliezen aan controles en administratieve werkzaamheden

  • Repetitieve handelingen verminderen of voorkomen

  • Klanten proactief kunnen informeren over de status of locatie van een verzending en real-time inzicht in de voorraad


In control? Nog niet!

Alle deelnemers werd de volgende stelling voorgelegd: “Ik heb het gevoel dat ik volledig in control ben qua toepassingen van digitale oplossingen om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten.” Slechts 38,4% is het met deze stelling (zeer) eens. Als hierbij ondersteuning wordt gezocht, levert dit niet altijd het gewenste resultaat op.

Verladers ervaren minder aansluiting tussen wat in de markt aan IT-oplossingen wordt aangeboden en wat men aan functionele eisen heeft. Dit kan komen doordat logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs vaker het accent leggen op procesoptimalisatie. Verladers en eigen vervoerders richten zich juist meer op het vergroten van de kwaliteit en inzet van de data in de eigen organisatie.


Samenwerking tussen Beurtvaartadres, TLN en evofenedex

De digitalisering van logistieke processen gaat steeds verder. Om optimaal gebruik te maken van de kansen van digitalisering is de samenwerking tussen alle partijen in de keten noodzakelijk. 

U zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen op het gebied van data en digitalisering: dat is waar TLN, evofenedex en Beurtvaartadres voor staan. Daarom slaan we de handen ineen. U vindt ons dan ook gezamenlijk op ICT & Logistiek met het thema ‘Samen van A naar Data’, van 5 - 7 november in Jaarbeurs Utrecht.

Deel deze post
Archief


Digitale eCMR TransFollow: nu ook voor ADR-vervoer