Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Wijziging Alternatief bewijs voor uitgaan goederen

Douanesystemen: alternatief bewijs voor het uitgaan van goederen (AGS)

Op 10 februari 2018 heeft de douane een nieuwe release van AGS in productie genomen. De belangrijkste wijziging is het alternatieve bewijs voor het uitgaan van de goederen.

Doet u een uitvoeraangifte in AGS voor goederen die zijn vrijgegeven? Dan moeten die goederen binnen de wettelijke termijn van 150 dagen hun bestemming (uitgaan uit de Unie) bereiken. AGS wordt dan geïnformeerd. En u ontvangt een bewijs dat de goederen de Unie hebben verlaten ('confirmation of exit'). Als AGS na 150 dagen nog geen informatie of bewijs van uitgaan van de goederen heeft ontvangen, wordt uw uitvoeraangifte automatisch buiten werking gesteld.

Gebeurt het uitgaan van de goederen niet op reguliere wijze? Dan kunt u een alternatief bewijs indienen. De douane beoordeelt dit alternatieve bewijs. Bijvoorbeeld door bij het laatst bekende kantoor van uitgang de status van de zending op te vragen. Deze procedure kan enkele dagen duren.

Zij vragen u om het alternatieve bewijs uiterlijk op de 140e dag na vrijgave te sturen. Zo hebben zij nog de gelegenheid om dit bewijs te controleren. Verzendt u het alternatieve bewijs pas na 140 dagen? Dan bestaat de kans dat AGS uw aangifte buiten werking stelt, terwijl uw alternatieve bewijs nog niet behandeld is.

De douane onderzoekt of voor deze procedure een geautomatiseerde oplossing mogelijk is.

Deel deze post
Labels
Archief


Waarom veranderen mijn bescheidcodes?