Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Wijzigingen in op te geven preferentiële oorsprongsbewijzen bij aangifte Douane

Op 30 maart 2019 zijn er in het gebruikstarief (DTV) een aantal nieuwe preferentiële oorsprongsbewijzen toegevoegd. Verzoekt u om een preferentiële tariefbehandeling? Kijk dan of er wijzigingen zijn bij het invullen van uw invoer- of maandaangifte.

Een overzicht van de nieuwe preferentiële oorsprongsbewijzen met bijbehorende bescheidcodes:

  • U045
: Certificaten inzake goederenverkeer EUR-MED. 


  • U048: 
Oorsprongsverklaring EUR-MED. 


  • U161: 
APS factuurverklaring, gesteld op een factuur of ander handelsdocument door een exporteur in het betreffende begunstigde land van oorsprong, waarbij de totale waarde van de oorspronggoederen per zending niet hoger is dan € 6.000, overeenkomstig artikel 75 van Verordening 2015/2447.


  • U162 
Factuurverklaring of oorsprongsverklaring (niet het APS en ook niet in het EUR-MED-kader), gesteld op een factuur of ander handelsdocument door een exporteur in het land van oorsprong, waarbij de totale waarde van de oorspronggoederen per zending niet hoger is dan € 6.000.


  • U163 
Oorsprongsverklaring EUR-MED, gesteld op een factuur of ander handelsdocument door de exporteur in het land van oorsprong, waarbij de totale waarde van de oorspronggoederen per zending niet hoger is dan € 6.000.


Een gewijzigde toepassing geldt voor:


  • N864 
Factuurverklaring of oorsprongsverklaring, opgesteld door een exporteur op een factuur of op een ander handelsdocument.

Meer informatie

In het Codeboek Douane vindt u alle bescheidcodes. Kijk daarvoor in het onderdeel Aangiftebehandeling bij ‘T-03 BESCHEIDCODES’


Deel deze post
Labels
Archief


Wijziging Alternatief bewijs voor uitgaan goederen