Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment
BVA en de AVG

Verklaring bescherming persoonsgegevens sollicitanten


Meer informatie over Beurtvaartadres

Beurtvaartadres neemt de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens van haar sollicitanten serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Deze verklaring is bedoeld voor alle sollicitanten, die deelnemen aan de werving- en selectieactiviteiten van Beurtvaartadres.

Zo doen we dat

Wanneer jij de website van Beurtvaartadres bezoekt, solliciteert op een vacature of met ons contact opneemt over een vacature, verzamelt Beurtvaartadres van jouw persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer, de gegevens die op jouw CV staan, zoals jouw arbeidsverleden, opleidingen en de gegevens die je verstrekt als je via LinkedIn solliciteert of een vermelding maakt naar jouw LinkedIn profiel op onze vacaturesite.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om jouw gegevens te vergelijken met de huidige vacatures bij Beurtvaartadres.
  • Om met jou contact op te nemen over de wervings- en selectieprocedure van Beurtvaartadres en sollicitatiegesprekken in te plannen.
  • Om binnen de verschillende afdelingen van Beurtvaartadres te informeren of een geschikte plek beschikbaar is.
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.
  • Om jou op de hoogte te houden van nieuwe vacatures, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.
  • Screening door gerichte zoekacties op sociale profielen of jobboards.

Wij mogen alleen jouw gegevens verwerken als dit mag op basis van de privacywet. Wij verwerken jouw sollicitatiegegevens in de volgende gevallen:

  • Je hebt ons schriftelijk toestemming gegeven.
  • Om uitvoering te geven aan een overeenkomst.
  • Wanneer een wet ons daartoe verplicht.
  • Om de gerechtvaardigde belangen van Beurtvaartadres te behartigen.

Je kan je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Je kan hiervoor een mail sturen naar info@beurtvaartadres.nl Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de wervings- en selectieprocedure. Na afloop hiervan bewaren wij jouw gegevens vier weken. Als jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij de gegevens.

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

Jouw sollicitatiegegevens delen wij niet met andere organisaties, tenzij jij hiervoor aan ons toestemming hebt gegeven. Jouw sollicitatie komt binnen bij de personeelsadministratie. Na controle van jouw gegevens wordt jouw sollicitatiebrief doorgestuurd naar de contactpersoon van de vacature, die de sollicitatie beoordeelt. Wij delen jouw sollicitatiegegevens met specifieke afdelingen om jou aan een passende werkplek te helpen.

Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken. Ook mag je jouw gegevens laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je gegevens te laten beperken. Dit betekent dat je ons vraagt om jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken. Bijvoorbeeld, omdat je wacht op de beoordeling van een verzoek om je gegevens te laten verwijderen. Ook mag je bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken en mag je ons vragen om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie.

Als je gebruik wilt maken van één van bovengenoemde privacy-rechten, dan kun je met ons contact opnemen via info@beurtvaartadres.nl. Wij beantwoorden jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij je hierover binnen een maand.


Vragen? Bel mij gerust!

Bernadette den Uijl
Adjunct-directeur

Tel 06 303 723 94 E-mail Stuur een mail