Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment
ISO 14001

Milieuverklaring

 

Beurtvaartadres is de onafhankelijke partij die er, namens de branche, voor zorgt dat verladers, vervoerders en geadresseerden op een wettelijk juiste, betrouwbare en efficiënte wijze duidelijkheid kunnen krijgen over de status van een aflevering of douaneaangifte.

Beurtvaartadres is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke milieurisico’s van haar bedrijfsactiviteiten. Daarom spannen wij ons in om die risico’s zo veel mogelijk te reduceren en ons milieumanagementsysteem continu te verbeteren. Hierbij richten wij ons op het verlagen van de milieubelasting van de compartimenten energie, lucht en afval. Deze verlaging willen wij realiseren door organisatorische en technische maatregelen. Daarnaast biedt Beurtvaartadres uitgaven en diensten die de milieubelastingverlaging significant verlagen. Juist gebruik hiervan leidt tot optimalisatie van de supply chain. Dat geldt ook voor het correct toepassen van de wet- en regelgeving. Het gunstige milieueffect van ketenoptimalisatie is hiermee een zaak van ons allemaal. Daarom blijven wij de bewustwording hiervan in onze uitingen stimuleren. 

In het milieuprogramma van Beurtvaartadres staan alle concrete doelstellingen van het milieubeleid, evenals de te nemen maatregelen. De directie van Beurtvaartadres stelt middelen ter beschikking om de doelstellingen te bereiken. Ook beoordeelt de directie jaarlijks het milieumanagementsysteem van Beurtvaartadres. Voor een succesvolle werking van dit systeem verwacht de directie een actieve bijdrage van alle medewerkers. Het personeel is op de hoogte van deze milieubeleidsverklaring. Via internet hebben wij het milieuprogramma van Beurtvaartadres kenbaar gemaakt voor het publiek. 

Beurtvaartadres leeft de relevante wet- en regelgeving na op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

milieu. De belangrijkste regeling is de ‘Invoeringsregeling wet algemene bepalingen omgevingsrecht’. Beurtvaartadres is in het kader van het Activiteitenbesluit geclassificeerd als een type A inrichting.

De directie van Beurtvaartadres streeft naar een open en vertrouwelijke relatie met alle medewerkers, een veilig en gezond werkklimaat en een harmonieuze relatie met de omgeving.

Zoetermeer, januari 2021

J.J.J. Hensgens

Directeur van Beurtvaartadres


Vragen? Bel mij gerust!

Bernadette den Uijl

Adjunct-directeur

Tel 06 303 723 94 E-mail Stuur een mail