Meldingsformulier afgifte in 2-voud handmatige set (volgorde 1,2)

5653
Leverbaar

2 werkdagen

Juridisch juist
De beste kwaliteit
Wij adviseren u in het maken van de juiste keuze
Vragen? Bel ons document-team (088 - 55 22 100)


Productspecificaties

Artikelnummer:
5653

Formaat:
210 mm * 297 mm + stock 13 mm

Materiaal:
zelfdoorschrijvend papier

Product soort:
Sets met stock van 13 mm

Verpakking:
Tweevoudig formulier

Verpakking eenheid:
500

Productomschrijving 

Als u ontvangstmeldingsplichtig bent op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die u in ontvangst neemt bent u verplicht de afvalstoffen waarvan u zich ontdoet te melden, tenzij de (afval)stoffen worden afgegeven aan een inrichting die ontvangstmeldingsplichtig is. U kunt elektronisch (zie www.vrom.nl) of schriftelijk melden. Als u schriftelijk meldt moet u het meldingsformulier maandelijkse afgiftemelding gebruiken voor het melden van de afgegeven afvalstoffen. Het formulier moet uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de kalendermaand waarin de desbetreffende afvalstoffen zijn afgegeven bij de meldingsinstantie aanwezig zijn. Met dit formulier kunnen de afgegeven afvalstoffen aan verschillende eerste afnemers worden gemeld. 


Het meldingsformulier (maandelijkse afgiftemelding) bestaat uit 2 exemplaren. 

  • Blad 1 (wit), bestemd voor meldingsinstantie 

  • Blad 2 (geel), bestemd voor de ontdoener (be- verwerker) 


De ontdoener vult het formulier in (eerste afnemer, Euralcode, gebruikelijke benaming, verwerkingmethode) ondertekent deze en bewaart de gele kopie en stuurt het witte origineel naar de meldingsinstantie. 


Dit is een voorbeeld van de recent bekeken producten door de gebruiker.
Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.

Recent bekeken producten