Enig douane document

Het Enig Document (ED) is een standaardformulier dat in het goederenverkeer tussen EU-lidstaten, EVA-landen en Visegrad-landen wordt gebruikt.

3304
3303