Organische peroxiden

Deze gevaarsetiketten behoren tot de gevarenklasse 5.2 en worden gebruikt voor het kenmerken van organische peroxiden.