Infectueze stoffen

Deze gevaarsetiketten behoren tot de gevarenklasse 6.2 en worden gebruikt voor het kenmerken van infectueuze stoffen.