Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment
Vraag over overgang naar DMS?

Veelgestelde vragen migratie AGS naar DMS

Goed voorbereid op het nieuwe douaneaangiftesysteem

Heeft u vragen over de migratie van AGS naar DMS? Op deze pagina kunt u antwoorden vinden op een aantal veelgestelde vragen over de overgang naar het nieuwe douaneaangiftesysteem. Het aantal vragen is opgedeeld in meerdere hoofdstukken, zodat u zich gemakkelijker door de vragen kunt navigeren. Staat de vraag die u heeft er niet bij? Neem contact met op met ons op via het formulier onderaan de pagina!

Voorbereiding op migratie DMS

Deze migratie naar het nieuwe douaneaangiftesysteem zal op meerdere vlakken veranderingen met zich meebrengen. Over de overgang naar DMS heeft de Douane ook een 2-uur durend webinar opgenomen waarin er een toelichting wordt gegeven op deze overgang. In dit webinar gaat de Douane ook dieper in op het doen van aangiften, de implementatieplanning en worden ingestuurde vragen behandeld. 

Op de website van de Douane staat een tijdspad weergegeven waarin de actuele planning omtrent de migratie staat weergegeven. 

Om u bij de voorbereiding naar DMS te helpen, heeft de Douane een stappenplan/checklist gemaakt die u hierbij ondersteuning biedt. Met behulp van deze checklist kunt u eenvoudig inzichtelijk krijgen wat er voor uw organisatie nodig is.

Aangifte doen in DMS

Ja, alle douaneaangiften en de daarbij behorende berichten dienen straks in DMS gedaan te worden. Dit geldt zowel voor aangiften die momenteel in AGS gedaan worden als voor aangiften waarbij gebruik gemaakt wordt van SPA of GPA.

Er is geen verplichting om van zowel DMS 4.0 en 4.1 gebruik te maken. Het is de keuze van iedere aangever of er gebruikt wordt gemaakt van DMS 4.0 (de normale procedure), DMS 4.1 (IIAA) of van beide mogelijkheden.

In de praktijk wordt er over “inklaring van de goederen” gesproken wanneer er een aangifte wordt gedaan om goederen onder een douaneregeling (meestal in het vrije verkeer brengen) te plaatsen.

In DMS kunnen maximaal 999 artikelen worden opgenomen in een aangifte. In AGS lag dit aantal op maximaal 99. 

Er kunnen in een aangifte meerdere artikelen worden opgenomen. Wanneer gegevens in de aangifte op aangifteniveau dienen te worden verstrekt, houdt dit in dat deze gegevens van toepassing zijn op alle artikelen in de aangifte. Gegevens die op artikelniveau verstrekt worden, zijn alleen van toepassing op het betreffende artikel.

Over het algemeen worden hiermee in tankschepen/tankcontainers vervoerde vloeistoffen en los gestorte goederen mee bedoeld. Bij vloeistoffen kunt u denken aan oliën. Granen en steenkolen zijn goede voorbeelden van los gestorte goederen.

Nee, dit NCTS systeem blijft zoals het was. 

Nee, T2L en T2LF vallen onder kolom E1 en E2 van bijlage B GVo.DWU en komen dus niet in DMS.

Afkortingen en begrippen Douane

De afkorting AGS staat voor Aangiftesysteem. 

DMS staat voor Douaneaangifte Management Systeem.

De afkorting IIAA staat voor 'inschrijving in de administratie van de aangever'. De overgang naar DMS heeft ook gevolgen voor vergunninghouders van deze documenten. Zo dient men een keuze te maken of deze vergunning wensen te behouden of te beëindigen. Lees via deze website van de Douane meer over wat dit precies betekent. 

In Bijlage B staan alle EU datasets voor het doen van douaneaangiften. Dit document bestaat uit twee delen die samen gelezen dienen te worden. 

Deze twee delen zijn opgenomen in GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2446 VAN DE COMMISSIE (gewijzigd door: GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/234 VAN DE COMMISSIE) en in UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2447 VAN DE COMMISSIE (gewijzigd door : UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/235 VAN DE COMMISSIE).

De kolommen B1 t/m B4, C1 en C2 (uitvoer), en de kolommen H1 t/m H6, I1 en I2 (invoer) zijn met name van belang in het kader van de overgang naar DMS.

MIG staat voor Message Implementation Guideline. Een MIG bevat alle informatie die softwareleveranciers nodig hebben om de software te ontwikkelen die nodig is om aan te kunnen sluiten op een systeem.  

NCTS staat voor New Computerised Transit System. In het Nederlands betekent dit het geautomatiseerde systeem voor elektronisch aangeven douanevervoer.

Vraag over overgang naar DMS?

John Jochems
Im -en Export Servicedesk

Tel 088-55 22 152 E-mail Stuur een mail