Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


Ketenregie: uw supplychain 100 procent ‘in control’

De laatste twee jaar heeft de eCMR van TransFollow zich volop bewezen in de transport en logistiek. Steeds meer sectorpartijen maken gebruik van de digitale vrachtbrief en slimme TransFollow-oplossingen. Vanuit Beurtvaartadres maken we dit samen met de sector en onze klanten tot een succes, op de korte én lange termijn.

Een belangrijke successleutel is de professionele ondersteuning bij de opstart en de implementatie. De ketenregisseur van Beurtvaartadres begeleidt dit proces, zodat TransFollow in de hele keten goed werkt. Om daarna continuïteit in de service, ondersteuning en groei te garanderen, is ketensupport in het leven geroepen. Vanaf maart ben ik, Remco Pruijsers, de eerste ‘ketensupporter’ binnen Beurtvaartadres. 


Visie op TransFollow-support

De start van ketensupport sluit aan op hoe Beurtvaartadres al méér dan 90 jaar klaarstaat voor haar klanten en relaties. We zijn er om samen verschil te (blijven) maken. Vanuit onze kennis en expertise ondersteunen we bij de opzet en integratie van TransFollow. Niet alleen in uw eigen organisatie, maar binnen de hele keten.

Daarna zijn we niet weg, we blijven binnenboord. Juist die rol ga ik nu meer op me nemen. Een goede start met TransFollow is fijn, maar dat het goed blijft werken is minstens zo belangrijk. Daarom intensiveren we onze support en ben ik nu het eerste aanspreekpunt.

Dus mocht u vragen hebben, inhoudelijk willen sparren of een relatie hebben die vastloopt, dan help ik u graag op weg. Natuurlijk benader ik u ook proactief over nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zo ontzorgen we onze gebruikers én houden we hen up-to-date!


Mijn nieuwe rol

De rol van ketensupport is recent in het leven geroepen. Ik ga vooral aan de slag met het traject na de opstartfase. Ik krijg volop de ruimte en vind het leuk dat ik met onze vaste relaties nog meer uit TransFollow en de digitale vrachtbrief mag gaan halen.

Start er een nieuwe relatie met TransFollow, dan haak ik aan bij de ketenregisseur. Zo leer ik de klant, zijn business en de bijhorende uitdagingen alvast kennen. Daarna ben ik het eerste aanspreekpunt voor vragen over TransFollow en het gebruik van de software.


Trainingen geven

Een andere belangrijke taak is mensen op de werkvloer meenemen in het werken met de digitale vrachtbrief. De overstap op de eCMR brengt een andere workflow met zich mee in het bedrijf. Daarom is het van belang dat de medewerkers hierin te begeleiden en trainen.

Dit neem ik voor mijn rekening. Zo train ik bijvoorbeeld chauffeurs in hoe ze met de digitale vrachtbrief werken. Dit is heel belangrijk: als zij goed met de eCMR om kunnen gaan en de technologie omarmen, zijn de voordelen voor het bedrijf het grootst. Dan maakt de eCMR pas écht verschil. Een goede training is dus van onschatbare waarde.


Voordelen relaties

De gebruikers van TransFollow en de eCMR kunnen altijd terugvallen op de deskundigen van Beurtvaartadres. Maar de support zoals we die nu gaan leveren houdt nog meer in. Bij nieuwe (markt)ontwikkelingen en technische innovaties brengen we u meteen op de hoogte.

Door de langdurige samenwerking leer ik relaties steeds beter kennen. Hierdoor kan ik gericht meedenken over verdere optimalisatie van TransFollow en de bijbehorende werkprocessen.


De ‘ideale toekomst’

De rol van ketensupport zal zich de komende periode steeds verder uitkristalliseren. Ik ben er voor onze relaties en hun wensen. Samen kijken we hoe mijn functie de meeste meerwaarde en gemak geeft voor alle partijen.

Uiteindelijk komen alle serviceverzoeken van bestaande relaties en hun ketenpartijen bij mij terecht. Ik pak ze zo snel mogelijk op en kom met een passend antwoord. Dit gaat allemaal online: u dient direct uw service- of supportverzoek in en deze wordt zo snel mogelijk door ons opgepakt. Zo blijven we elkaar versterken!

Deel deze post
Archief


Beurtvaartadres: de allesbehalve stoffige geschiedenis