Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


De digitalisering laten renderen in uw supply chain

Optimaal rendement halen uit een digitaliseringsslag, blijkt in de praktijk best lastig. Hier had ik het al over in mijn eerste blog. De digitaliseringsuitdagingen zien we niet alleen binnen een bedrijf. Het wordt nog duidelijker wanneer we de digitalisering toepassen op processen die verschillende partijen raken, zoals in een supply chain.

Regelmatig zie ik dat de digitalisering van processen tussen verschillende partijen moeizaam tot stand komt. Dit omdat er een groot gebrek is aan correcte, volledige en gestandaardiseerde data binnen de supply chain.

Een driedubbele uitdaging

Data-uitwisseling tussen partijen in de supply chain komt toch veel voor? Ja, dat klopt zeker. Maar dit zijn met name één-op-één uitwisselingen van data tussen partijen die onderling zakendoen. Dit geldt dus niet automatisch voor de hele supply chain met daarin alle betrokken partijen. Hier zijn drie redenen voor:

  • Historisch beschikbare technologie

  • Gebrek aan standaardisatie

  • Gebrek aan vertrouwen


Historisch beschikbare technologie

In de loop der jaren zijn we al een stuk verder gekomen wat betreft de beschikbare technologie. In deze ontwikkeling zijn vier ‘fasen’ te onderscheiden. De eerste fase is het automatiseren van de interne bedrijfsprocessen via applicaties en systemen die intern worden ingezet. Toen werd al snel duidelijk dat het noodzakelijk is om data met meerdere partijen in de supply chain te delen.

Deze ontwikkeling zorgt voor efficiënter en effectiever werken, fase 2. Dit wordt ondersteund door zogenaamde EDI-oplossingen (Electronic Data Interchange). EDI maakt het mogelijk om data met andere partijen uit te wisselen. Echter is die uitwisseling altijd één-op-één. Dit betekent dat met elke partner een nieuwe EDI-berichtenuitwisseling gerealiseerd moet worden. Hierdoor is deze oplossing relatief duur en weinig flexibel.

Het antwoord hierop luidde fase 3 in: ‘gesloten ecosystemen’. Hiermee kiest u éénmalig voor een systeem waarna u eenvoudig communiceert met iedereen die met hetzelfde systeem werkt. De voordelen zijn duidelijk: één keer implementatiekosten en een veilige communicatie met iedereen die op hetzelfde platform is aangesloten. Echter is dit ook direct het grote nadeel: u wordt voor het delen van data ‘gedwongen’ om met hetzelfde systeem te werken als de andere partijen in de supply chain.


Oplossing: fase 4

Het antwoord van de markt hierop is de snelle opkomst van open ecosystemen, zoals TransFollow. Open ecosystemen en platformen zijn als een spin tussen de verschillende partijen in de supply chain. Ze zorgen ervoor dat alle partijen met hun eigen ICT-systemen onderling toch volgens één standaard hun data kunnen uitwisselen.

Het maakt dan niet meer uit welk ICT-systeem een partij in de supply chain heeft. Hierdoor is data-uitwisseling op een laagdrempelige en kostenefficiënte manier mogelijk, zonder dat de eigen ICT-systemen moeten worden aangepast. Het resultaat: efficiënt en doelmatig data delen met alle partijen in de supply chain.


Het TransFollow-platform

TransFollow is een platform als beschreven in fase 4, speciaal voor de transportsector. Van de eerder genoemde drie redenen lost TransFollow er twee op. Via het platform wisselt u eenvoudig data (zoals de e-CMR) uit tussen verschillende partijen, op één en dezelfde gestandaardiseerde manier. En iedere partij in de keten sluit hierop met zijn eigen ICT-systeem aan.

TransFollow heeft alleen niet direct het antwoord op oorzaak nummer 3: het gebrek aan vertrouwen. Al weet ik zeker dat door de transparantie en het realtime volgen van een zending met TransFollow het vertrouwen in de supply chain toeneemt.


Deel deze post
Archief


Beurtvaartadres verwelkomt nieuw lid Raad van Commissarissen