Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment


TransFollow: stapelvervoer vs multimodaal vervoer

Bij Beurtvaartadres spreken we met klanten regelmatig over het verschil tussen stapelvervoer en multimodaal vervoer. Logisch, over beide vormen van goedervervoer is de laatste jaren het nodige gecommuniceerd en zelfs geprocedeerd. Maar wanneer mag u dan één CMR gebruiken voor de hele rit?

Wanneer mag ik de e-CMR voor de hele rit gebruiken?

Een goede vraag, zeker voor de juridische aansprakelijkheid. Er is een belangrijke nuance, stapelvervoer is een bijzondere vorm van multimodaal vervoer. Dit is geregeld in Artikel 2 van het internationale CMR-verdrag. Voor u is het belangrijk om te weten: TransFollow ondersteunt elk transportscenario waarvoor de CMR gebruikt mag worden.

Een paar saaie definities

Veel transporten verlopen via meerdere zogenoemde ‘modaliteiten’: lucht, water, spoor en weg. Hiervoor bestaan verschillende soorten documenten. Overal waar de CMR geldt, geldt ook de e-CMR van TransFollow. 

Multimodaal vervoer: een transportketen waarbij verschillende wijzen van transport zijn samengevoegd. Hierbij wordt het grootste gedeelte van het traject per spoor, lucht, zee- of binnenvaart afgelegd. En meestal gebeurt alleen het voor- en natransport over de weg. Hierbij kunnen de goederen worden overgepakt van het ene transportmiddel op het andere transportmiddel.  

Stapelvervoer: een bijzondere vorm multimodaal vervoer. Het gaat er hierbij om dat de goederen niet uit het voertuig worden geladen, maar dat het voertuig met daarin de goederen in zijn geheel via het spoor, door de lucht of over water of de weg wordt vervoerd. Deze uitzondering wordt verder uitgelegd in artikel 2 van het CMR-verdrag. 

Stapelvervoer in de praktijk

Stel, u gebruikt een ferry om de goederen die u bij een verlader hebt opgehaald bij een klant te krijgen. Voldoet dit transport dan aan de CMR? Het antwoord is ‘ja’. Als een gedeelte van de rit via een ferry moet worden afgelegd (zonder dat er op de ferry goederen worden uitgeladen), dan mag de hele rit gereden worden met één CMR.  

Een ander voorbeeld: stel u haalt de goederen via de weg op bij een verlader. U brengt de trailer naar een goederentrein in de buurt en rijdt de hele trailer op de trein. Een andere truck haalt de trailer op van de plaats van aankomst en rijdt deze naar een crossdock. Vanuit het crossdock worden de goederen geleverd aan de verschillende klanten.  

De zending valt onder één CMR als de afzender en ontvanger dit samen hebben afgesproken. Dit verandert pas als de goederen op het crossdock zijn verdeeld over verschillende ritten naar de eindklant. Iedere eindklant krijgt dan voor het nieuwe transport vanaf het crossdock een eigen CMR. 

Conclusie: stapelvervoer vs multimodaal vervoer 

De eisen om aan de juridische geldigheid van de CMR te voldoen zijn voor beide vervoersvormen net iets anders. Bij multimodaal vervoer ligt dit wat ingewikkeld, vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Dit is geregeld in het eerdergenoemde Artikel 2. 

 Over Artikel 2 is de laatste jaren behoorlijk veel jurisprudentie ontstaan. Dit geeft al een beter beeld wat er allemaal wel en niet onder valt, maar er komen nog steeds zaken bij. Het is daarom belangrijk om als ondernemer samen met de andere betrokken partijen te kijken wat er wél en niet onder valt. Zeker ook omdat u eindverantwoordelijke bent. In ieder geval ondersteunt TransFollow elk transportscenario dat voor u van toepassing is en waarbij een CMR mag worden gebruikt. 

Nog vragen?

Heeft u nog specifieke vragen over stapelvervoer of multimodaal vervoer? Stel ze dan aan onze juriste mr. Shula Stibbe van Stichting Vervoeradres. Zij adviseren sowieso om bij multimodaal vervoer vooraf een overeenkomst op te stellen die gedetailleerd de verplichtingen van beide partijen, de aansprakelijkheid en andere belangrijke elementen regelt. Natuurlijk kunt u ook uw vragen aan mij en Beurtvaartadres stellen. 

Deel deze post
Archief


Gevolgen coronavirus voor de im- en export