Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment
Beurtvaartadres neemt mee

Milieuverklaring

ISO 14001


Beurtvaartadres is de onafhankelijke partij die er, namens de branche, voor zorgt dat verladers, vervoerders en geadresseerden op een wettelijk juiste, betrouwbare en efficiënte wijze duidelijkheid kunnen krijgen over de status van een aflevering of douaneaangifte.

Beurtvaartadres is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke milieurisico’s van haar bedrijfsactiviteiten. Daarom spannen wij ons in om die risico’s zo veel mogelijk te reduceren en ons milieumanagementsysteem continu te verbeteren. Hierbij richten wij ons op het verlagen van de milieubelasting van de compartimenten energie, lucht en afval. Deze verlaging willen wij realiseren door organisatorische en technische maatregelen. Daarnaast biedt Beurtvaartadres uitgaven en diensten die de milieubelasting significant verlagen. Juist gebruik hiervan leidt tot optimalisatie van de supply chain. Dat geldt ook voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het gunstige milieueffect van ketenoptimalisatie is hiermee een zaak van ons allemaal. Daarom blijven wij de bewustwording hiervan in onze uitingen stimuleren.

In het milieuprogramma van Beurtvaartadres staan alle concrete doelstellingen van het milieubeleid, evenals de te nemen maatregelen. De directie van Beurtvaartadres stelt middelen ter beschikking om de doelstellingen te bereiken. Ook beoordeelt de directie jaarlijks het milieumanagementsysteem van Beurtvaartadres. Voor een succesvolle werking van dit systeem verwacht de directie een actieve bijdrage van alle medewerkers. Het personeel is op de hoogte van deze milieubeleidsverklaring. Via deze website hebben wij dit kenbaar gemaakt voor het publiek.

Beurtvaartadres leeft de relevante wet- en regelgeving na op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De belangrijkste regeling is de ‘Omgevingswet’ welke op 1 januari 2024 in werking is getreden. Als organisatie toetsen wij periodiek of wij aan de voor ons geldende wet- en regelgeving voldoen en dat is het geval.  

De directie van Beurtvaartadres streeft naar een open en vertrouwelijke relatie met alle medewerkers, een veilig en gezond werkklimaat en een harmonieuze relatie met de omgeving.


Zoetermeer, februari 2024

C.J.Gouka

Directeur van Beurtvaartadres


Vragen? Bel mij gerust!

Bernadette den Uijl
Adjunct-directeur

Tel 06 303 723 94 E-mail Stuur een mail