Juridisch juist Goede service De beste kwaliteit Compleet assortiment

Meldingsformulieren

Als u ontvangstmeldingsplichtig bent op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die u in ontvangst neemt bent u verplicht de afvalstoffen die u ontvangt te melden.